Testaamme yhä uudelleen

“Lelujemme perusvalikoima on pysynyt suunnilleen samana 1970-luvulta alkaen, jolloin aloitin täällä, mutta nykyään valikoima on paljon laajempi ja perusmalleihin on saatavana täydennyksiä. Suurin ero entiseen nähden on se, että teemme nykyään yli 1 000 testiä vuosittain, ja tarkistamme kemikaalit sekä laadun, jotta BRIO-lelut olisivat turvallisia lapsille. Syynä on lainsäädännön tiukentuminen,” Göran Kullberg kertoo.

“Kun ensimmäinen standardi julkaistiin vuonna 1975, se oli nelisivuinen. Nykyään direktiiveissä ja standardeissa on tuhansia sivuja tekstiä, ja kaikkia määräyksiä on noudatettava. Testauslaitteet ovat kehittyneet valtavasti, ja nykyään on mahdollista tunnistaa aineosia lähes olemattoman pieninä pitoisuuksina.”

Laatupäällikkönä Göran vastaa siitä, että kaikki lelut täyttävät lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset yli 20 maassa, joissa BRIO toimii. Lisäksi hän vastaa muutosten tekemisestä materiaaleihin, joita BRIO käyttää tuotteissaan, jos muutosten avulla voidaan parantaa laatua ja turvallisuutta.

Yritämme tehdä jatkuvasti parannuksia

“Vuonna 2012 päätimme vaihtaa pienoisjunien metalliosien pintakäsittelyn, jotta nikkeliä vapautuisi mahdollisimman vähän. Näin onnistuimme vähentämään nikkelipäästöjä yli 96 %,” Göran sanoo. Hän lisää: “Tähän työhön kului yli kaksi vuotta, koska erilaisia metalliosia on noin 1500.”

Lisäksi BRIO onnistui vähentämään orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuden tasolta 1/100 tasolle 1/1000 viranomaisten asettamista raja-arvoista.

“Pitoisuuden pienentäminen reippaasti raja-arvot alittavalta tasolta vieläkin pienemmäksi voi kuulostaa ajan haaskaamiselta, mutta mielestämme on järkevää ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin kemikaalien määrän vähentämiseksi leluissa. Tämä työ ei lopu koskaan,” Göran selvittää. ”Nykyään analysoimme käyttämiämme lakkatyyppejä huolellisesti. Moni luulee, että vesipohjaiset lakat ovat paras ja turvallisin vaihtoehto, mutta se ei pidä välttämättä paikkaansa. Vesi ja muut liuottimet toimivat vain kantoaineina, ja maalin kuivuessa ne häviävät. Suurin riski piilee erilaisissa pigmenteissä.

 Lisäksi arvioimme kestävyyttä ja laatua. Teetämme valtavasti testejä, jotta päätöksemme perustuvat aina tosiseikkoihin,” Göran lisää. 

Göran Kullberg on toiminut BRIOn Global Head of CSR and Quality -tehtävässä vuodesta 2006 alkaen, mutta hän aloitti BRIOlla jo vuonna 1978 puuosien tuotannossa. Hän on vastannut BRIOn tehdastuotannosta 1980-luvulta alkaen, ja tämän ajanjakson aikana BRIO on kasvanut ja tuotantomenetelmät kehittyneet valtavasti. Göran on myös hiljattain edustanut lelualaa Euroopan unionin tuotteiden jäljitettävyyttä käsittelevässä työryhmässä.

Change country