Yhteistyö viranomaisten kanssa

BRIO on osallistunut lelujen turvallisuusmääräysten kehittämiseen jo pitkään

BRIO oli ensimmäisen eurooppalaisten leluvalmistajien liiton perustajajäsen, joka perustettiin Brysselissä vuonna 1958 yhdistämään eurooppalaiset leluvalmistajat ja -jälleenmyyjät. 1990-luvun alussa liitto jakautui kahteen osaan: TME (Toy Manufacturers of Europe), josta tuli myöhemmin TIE (Toy Industry Europe), sekä TTE (Toy Traders of Europe). BRIOn Dag Ivarsson toimi TTE:n hallituksen puheenjohtajana 1998-2006. Vuonna 2012 BRIOsta tuli TIE:n täysjäsen, ja Göran Kullberg toimii BRIOn edustajana.

BRIO on osallistunut aktiivisesti lelustandardien kehittämiseen BRIOlla työskentelevän Gunnar Castegrenin voimin. Kun Ruotsin kuluttajavirasto perustettiin vuonna 1972, Gunnar kävi lelujen turvallisuutta koskevia neuvotteluja sen kanssa. Uusi ruotsalainen lelujen mekaanisia ja fyysisiä ominaisuuksia käsittelevä standardi julkaistiin vuonna 1983.

1980-luvun puolivälissä EU ryhtyi kehittämään ensimmäistä lelujen turvallisuusdirektiiviä, ja Gunnar Castegren toimi työryhmässä yhtenä Ruotsin edustajista. Vuoden 2004 eläkkeelle jäämiseensä saakka Gunnar toimi BRIOn leluturvallisuussuurlähettiläänä ja puheenjohtajana johtaen uusien leluturvallisuusdirektiivien ja -standardien kehittämistä EU:ssa. Vuonna 1988 Gunnar nimitettiin Ruotsin edustajaksi ICTI-järjestöön (International Council Toy Industries), joka valvoo työskentelyolosuhteita.

Yhteistyötä kemikaalien määrän vähentämiseksi leluissa

Ruotsissa BRIO on osallistunut yhdessä muiden leluvalmistajien, kuten LEGO, Micki, Egmont, IKEA, Clas Ohlsson ja ICA, kanssa vapaaehtoiseen ohjelmaan, jonka tavoitteena on tutkia kemikaalien käytön vähentämistä leluissa lainsäädännön vaatimaa tasoa enemmän. Ruotsin ympäristöministeriö käynnisti Giftfri vardag (Myrkytön arki) -ohjelman vuonna 2011, ja Ruotsin kemikaalivirasto jatkaa sitä vuoteen 2014 asti. Siitä saadut kokemukset annetaan yritysten, viranomaisten ja toimialajärjestöjen käyttöön.

Change country