Tutustu huolellisesti BRIOn sivuston käyttöehtoihin ennen kuin käytät sivustoamme. Sivustoa käyttämällä hyväksyt nämä ehdot.

Sivuston omistaa ja sitä ylläpitää BRIO AB, jonka pääkonttori sijaitsee Ruotsissa ja joka noudattaa Ruotsin lainsäädäntöä. BRIO ylläpitää sivustoa ensisijaisesti tiedottamiseen.

Sivuston sisällön kopiointi, esittäminen, julkaiseminen, lataaminen, julkistaminen, siirtäminen tai jakelu virallisissa tai kaupallisissa yhteyksissä on kielletty ilman BRIOn myöntämää kirjallista lupaa. Tämä koskee sivustolla olevia tekstejä, kuvia, ääntä ja videoita.

Mikäli toisin ei ilmoiteta, sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla ja sitä saa käyttää ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti. BRIO ei takaa, että sivuston materiaalin käyttö ei loukkaa BRIOn ulkopuolisen kolmannen osapuolen oikeuksia. Kuvat ovat BRIOn omaisuutta tai niitä käytetään BRIOn luvalla.

Kuvien käyttö on kiellettyä, mikäli sitä ei erikseen sallita näissä ehdoissa. Kuvien luvaton käyttö saattaa loukata tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, tietosuojaa ja julkisuutta koskevia lakeja sekä viestintää koskevia lakeja ja asetuksia.

BRIO pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että sivustolla esitetyt tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. BRIO ei voi kuitenkaan taata sitä, että kaikki tiedot ovat virheettömiä. BRIO ei ole vastuussa sivuston sisällössä olevista virheistä ja puutteista.

Sivuston käyttäminen ja sivustolla liikkuminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

BRIO tai sivuston luomiseen tai käyttöönottoon osallistuneet osapuolet eivät ole vastuussa suorista, epäsuorista, odottamattomista, johdonmukaisista tai rangaistavista vahingoista, jotka johtuvat sivuston käytöstä.

BRIO ei ole vastuussa eikä sitä voida pitää vastuullisena niistä vahingoista tai viruksista, jotka voivat tarttua tietokoneeseen tai muihin laitteisiin sivustoa käytettäessä, sivustolla liikuttaessa tai sivustolla olevaa materiaalia, kuten tietoa, tekstiä, kuvia, videoita tai ääntä, ladattaessa. 

Kaikki sivustolle sähköpostin välityksellä tai muilla tavoin lähetetyt viestit ja materiaalit käsitellään avoimesti ja julkisesti. Tämä koskee tietoja, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia ja vastaavia. Kaikkea sivustolle lähetettyä materiaalia voidaan käyttää BRIOn tai sen tytäryhtiöiden toimesta rajoittamatta kaikkiin tarkoituksiin muun muassa toisintamiseen, esille tuontiin, siirtämiseen, julkaisemiseen, lähetyksiin ja julkistamisiin. BRIOlla on oikeus käyttää sivuston käyttäjän viestinnässään esille tuomia ideoita, konsepteja, tietoa ja tekniikoita rajoittamatta mihin tahansa tarkoituksiin muun muassa tuotekehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin.

Kaikki sivustolla olevat tuotemerkit ja logot kuuluvat BRIOlle. Sivustolla ei ole mitään, mikä voitaisiin tulkita luvaksi tai jonkinlaiseksi oikeudeksi käyttää sivustolla olevia tuotemerkkejä ilman BRIOn tai tuotemerkin omistavan kolmannen osapuolen kirjallista lupaa.

Tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä BRIOn ulkopuolisen kolmannen osapuolen sivustoille. Tällaiset linkit ovat sivulla ainoastaan käyttömukavuutta varten. BRIO ei valvo näiden sivustojen sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Näille sivustoille siirtyminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

BRIOn sivustolla olevat linkit eivät tarkoita sitä, että BRIO hyväksyy, tukee tai suosittelee näiden sivustojen sisältöä tai että BRIOlla olisi kytköksiä näiden sivustojen omistajiin.

BRIO ei anna minkäänlaisia takuita siitä, että linkitettyjen sivustojen sisältö on virheetöntä, laillista, luotettavaa tai voimassa olevaa. BRIO ei ole vastuussa tappioista, vahingoista, vahingonkorvaus- tai maksuvaatimuksista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen nettisivustoista tai niiden sisällöstä, joka on suoraan tai epäsuoraan löydettävissä BRIOn sivuston kautta.

BRIO voi koska tahansa tehdä muutoksia näihin ehtoihin päivittämällä tätä tekstiä. Tehdyt muutokset koskevat sivuston käyttäjää ja tästä syystä sivuston käyttäjän on tarkistettava voimassaolevat ehdot säännöllisesti. 

Change country